Category: Học ngoại ngữ

Cầu Mirabeau (học tiếng Pháp qua thơ)

Published / by admin

“Le pont Mirabeau” (Cầu Mirabeau) là một bài thơ tình nổi tiếng của Guillaume Apollinaire (1880 – 1918)

Xem một bản dịch tiếng Việt ở phía dưới. Xem Marc Lavoine phổ nhạc và hát bài này ở phía dưới.

Bấm vào đây để nghe Serge Reggianni đọc bài thơ này bằng tiếng Pháp

Le pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure.

 

Bản dịch tiếng Việt của Phan Cẩm Thịnh:

Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine
Trôi cả tình yêu của anh và em
Không biết anh có còn nên nhớ
Niềm vui sẽ đến theo sau nỗi ưu phiền

Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh

Mặt đối mặt và tay trong tay nhau
Vòng tay ta như cầu
Dưới cầu dòng nước chảy
Ánh mắt rã rời vì li biệt dài lâu

Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh

Tình ra đi như dòng nước trôi nhanh
Tình yêu của em và anh
Cuộc đời ơi, sao mà chậm rãi
Hy vọng sao mà dữ dội cuồng điên

Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh

Vẫn trôi đều ngày tuần, tháng năm
Quá khứ và tình yêu quay trở lại không còn
Chỉ một điều không bao giờ thay đổi
Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine

Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh