Category: Văn sử & song ngữ

Merry Christmas and Happy New Year!

Published / by admin

Đây là bài hát rất hay của John Lennon, được ca sĩ Celine Dion biểu diễn.

Xin chúc các bạn một dịp giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc!

Bạn có biết:
“Giáng sinh” chỉ là một quy ước về một sự khởi đầu mới, không nhất thiết phải theo Thiên chúa Giáo mới kỷ niệm được dịp này. Bản thân Jesus Christ thực ra cũng không sinh ra vào ngày 25/12 mà sinh vào mùa thu. Trong lịch sử, ngày 25/12 rơi đúng vào ngày Đông Chí (winter solstice), tức là ngày ngắn nhất trong năm, và khởi đầu của năm mới theo lich thiên văn, vì kể từ ngày đó thì đêm sẽ ngắn dần lại, ngày sẽ dài dần ra. Do lịch bị xe dịch đi nên bây giờ 25/12 không còn là Đông Chí, nhưng ý nghĩa của nó vẫn như vậy.

Lời tiếng Anh và dịch nghĩa tiếng Việt:

So this is Christmas   /  Đây là ngày giáng sinh
And what have you done? / Và bạn đã làm những gì?
Another year over / Một năm nữa qua đi
And a new one just begun / Và một năm mới bắt đầu

And so this is Christmas / Và ngày giáng sinh đây rồi
I hope you have fun / Tôi mong các bạn sẽ vui vẻ
The near and the dear one / Những người gần gũi và yêu quý
The old and the young / Người gìa và người trẻ

A very merry Christmas / Chúc giáng sinh thật vui
And a happy New Year / và năm mới hạnh phúc
Let’s hope it’s a good one / Chúng ta mong năm tới sẽ tốt đẹp
Without any fear / không có gì đáng sợ hãi

And so this is Christmas / Và ngày giáng sinh đây rồi
For weak and for strong / Cho cả người yếu và người manh
For rich and the poor ones / cho cả người giàu và người nghèo
The world is so wrong / Thế giới vẫn còn bao điều không phải

And so happy Christmas / Chúc giáng sinh hạnh phúc
For black and for white / cho cả người da trắng và da đen
For yellow and red ones / cho cả da vàng và da đỏ
Let’s stop all the fight / Hãy dừng lại mọi trận chiến

A very merry Christmas / Chúc giáng sinh thật vui
And a happy New Year / và năm mới hạnh phúc
Let’s hope it’s a good one / Chúng ta mong năm tới sẽ tốt đẹp
Without any fear / không có gì đáng sợ hãi

So this is Christmas   / Đây là ngày giáng sinh
And what have you done? / Và bạn đã làm những gì?
Another year over / Một năm nữa qua đi
And a new one just begun / Và một năm mới bắt đầu

And so this is Christmas / Và ngày giáng sinh đây rồi
I hope you have fun / Tôi mong các bạn sẽ vui vẻ
The near and the dear one / Những người gần gũi và yêu quý
The old and the young / Người gìa và người trẻ