Category: Các bộ sách

Sputnik Ebooks!

Published / by admin

Các bạn Sputnik đang khẩn trương chuyển thể tất cả các sách Sputnik thành ebook để phục vụ những ai thích đọc trên Ipad/tablet/kindle và những ai ở nước ngoài không tiện mua sách giấy.

Các sách đều ở dạng PDF cá nhân hóa, và chữ “to như con gà mái” cho dễ đọc.

Rất mong được mọi người ủng hộ và góp ý để sản phẩm ebook này ngày càng tốt hơn!

Có thể đặt mua các ebook của Sputnik ở đây: http://shop.sputnikedu.com/?sach-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-(ebooks),27

Dưới đây là một ví dụ về khổ sách, khổ chữ của  ebook:

Screenshot from 2018-06-26 13-38-55 Screenshot from 2018-06-26 13-39-10 Screenshot from 2018-06-26 13-39-24 Screenshot from 2018-06-26 13-39-36 Screenshot from 2018-06-26 13-39-47