Category: Sputnik Newsletter

Quà năm mới!

Published / by admin

Nhân dịp Noel và Năm Mới, GS Nguyễn Tiến Dũng sẽ đóng vai ông gìa Noel để tặng quà cho các bạn.

Món qùa thứ nhất là bài viết 21 trang về Thế giới đối xứng kỳ diệu, hy vọng bạn đọc sẽ thấy hay. Bấm vào chữ sau: PeriodicWorld

Món qùa thứ hai là sách: GS Dũng dành 100 quyển sách từ tài khoản cá nhân của mình nhờ Sputnik đem tặng 100 người, mỗi người một quyển.

Để được tặng, bạn hãy làm như sau:

  • Viết thư về cho Sputnik (theo địa chỉ shop@sputnikedu.com hoặc newsletter@sputnikedu.com)
  • Ghi tên sách mình được tặng, và lý do muốn có sách đó, trong số các sách do Sputnik đã xuất bản, kèm địa chỉ và số điện thoại để liên hệ nhận sách. Chú ý: Sputnik chỉ gửi được về địa chỉ ở trong nước VN.
  • Gửi đến cho Sputnik một cái gì đó, không phải tiền, không phải đi chôm từ đâu đó, mà do bạn có công tạo nên, để chứng tỏ là bạn quan tâm yêu qúy Sputnik. Cái đó đơn giản thôi, có thể là một bản nhạc do bạn chơi đàn (chứ không phải đi copy), một bài viết nhỏ của bạn, một  bình luận về sách,  v.v., miễn sao bạn có dành thời gian cho nó. Cảm ơn bạn!animated-merry-christmas