GS Đàm Thanh Sơn đến thăm Sputnik

Hôm thứ hai (13/08/2018) văn phòng Sputnik đã hân hạnh được GS vật lý nổi tiếng Đàm Thanh Sơn đến thăm. Một trong các lý dó đến thăm  là để xem sách, đặc biệt là quyển “Vật Lý Vui” mới xuất bản mà GS Sơn đòi mua còn Sputnik đòi tặng. Ngoài sách vật lý, còn có cả sách toán, sách văn, sách song ngữ, v.v. Gs Sơn khi xem quyển “Toán học và nghệ thuật” đã thốt lên rằng quyển sách đó hay quá!

GS Đàm Thanh Sơn cũng là người nhiệt tình ủng hộ Sputnik từ những ngày đầu thành lập tới nay, và đã nhiều lần tư vấn cho Sputnik về các sách phổ biến kiến thức toán học và vật lý.

 

DTS1_2018 DTS2_2018 DTS3_2018