Here comes the sun

Học tiếng Anh qua bài hát

Here comes the sun (Mặt trời đến đây), một bài hát của Beatles khiến mọi người cảm thấy yêu đời.

Here comes the sun, here comes the sun, / Mặt trời đến đây này, mặt trời đến đây này
and I say it’s all right / Và tôi nói mọi việc ổn thôi

Little darling, it’s been a long cold lonely winter / Em thân yêu ơi, một mùa đông dài lạnh lẽo cô đơn đã qua
Little darling, it feels like years since it’s been here / Em thân yêu ơi, cảm giác như hàng năm trời khi nó đang còn
Here comes the sun, here comes the sun / Mặt trời đến đây rồi
and I say it’s all right / Và tôi nói mọi việc ổn thôi

Little darling, the smile’s returning to the faces / Em thân yêu ơi, nụ cười trở lại trên các khuôn mặt
Little darling, it seems like years since it’s been here
Here comes the sun, here comes the sun
and I say it’s all right