I like Chopin

Học tiếng Anh qua bài hát

I like Chopin, của Gazebo

Remember that piano / (Anh) nhớ đàn piano đó
So delightful unusual / Thật thú vị lạ thường
That classic sensation / Sự xúc động kinh điển
Sentimental confusion / Sự bối rối tình cảm
Used to say / (Anh) từng nói
I like Chopin / Anh thích nhạc Chopin
Love me now and again / Hãy yêu anh bây giờ và yêu nữa

Rainy days never say goodbye / Những ngày mưa không bao giờ nói từ biệt
To desire when we are together / với sự thèm muốn khi chúng ta bên nhau
Rainy days growing in your eyes / Những ngày mưa lớn lên trong mắt em
Tell me where’s my way / Hãy nói cho anh biết đâu là lối của anh

Imagine your face / Hình dung khuôn mặt em
In a sunshine reflection / Trong ánh nắng mặt trời
A vision of blue skies / Cảnh tượng bầu trời xanh
Forever distractions / Luôn luôn sao lãng
Used to say / (Anh) từng nói
I like Chopin / Anh thích nhạc Chopin
Love me now and again / Hãy yêu anh bây giờ và yêu nữa

Rainy days never say goodbye
To desire when we are together
Rainy days growing in your eyes
Tell me where’s my way