Lemon tree

Học tiếng Anh qua bài hát

Lemon tree (Cây chanh) của Fools Garden

I’m sitting here in the boring room / Tôi ngồi đây trong căn phòng buồn tẻ
It’s just another rainy Sunday afternoon / Lại một buổi chiều chủ nhật mưa rơi
I’m wasting my time / Tôi phung phí thời gian
I got nothing to do / Tôi chẳng có việc gì để làm
I’m hanging around / Tôi lang thang loanh quanh
I’m waiting for you / Tôi đợi em
But nothing ever happens and I wonder / Nhưng chẳng có gì xảy ra, và tôi tự hỏi tại sao
I’m driving around in my car / Tôi lái xe chạy loanh quanh
I’m driving too fast / Tôi lái nhanh quá
I’m driving too far / Tôi lái đi xa quá
I’d like to change my point of view / Tôi muốn thay đổi quan điểm của mình
I feel so lonely / Tôi cảm thấy cô đơn quá
I’m waiting for you / Tôi đợi em
But nothing ever happens and I wonder / Nhưng chẳng có gì xảy ra, và tôi tự hỏi tại sao

I wonder how / Tôi tự hỏi thế nào
I wonder why / Tôi tự hỏi vì sao
Yesterday you told me ’bout the blue blue sky / Hôm qua em nói với tôi về trời xanh
And all that I can see is just a yellow lemon-tree / Mà tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một cây chanh vàng
I’m turning my head up and down / Tôi xoay đầu lên xuống
I’m turning turning turning turning turning around / Tôi xoay và xoay và xoay vòng quanh
And all that I can see is just another lemon-tree / Và tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một cây chanh khác

I’m sitting here / Tôi ngồi đây
I miss the power / Tôi mất đi sức lực
I’d like to go out taking a shower / Tôi muốn ra ngoài và tắm mưa
But there’s a heavy cloud inside my head / Nhưng có một đám mây nặng trĩu trong đầu tôi
I feel so tired / Tôi cảm thấy mệt mỏi quá
Put myself into bed / Tôi đặt người lên giường
While nothing ever happens and I wonder / Trong khi chẳng có gì xảy ra, và tôi tự hỏi tại sao

Isolation is not good for me / Sự cô lập không tốt cho tôi
Isolation I don’t want to sit on the lemon-tree / Sự cô lập, tôi không muốn ngồi trên cây chanh
I’m steppin’ around in the desert of joy / Tôi bước vòng quanh trong hoang mạc của vui thú
Baby anyhow I’ll get another toy / Em ơi, bằng cách nào đó tôi sẽ kiếm một đồ chơi khác
And everything will happen and you wonder / Và mọi thứ sẽ xảy ra, và em sẽ ngạc nhiên

I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me ’bout the blue blue sky
And all that I can see is just another lemon-tree
I’m turning my head up and down
I’m turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just a yellow lemon-tree
And I wonder, wonder
I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me ’bout the blue blue sky
And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see
Is just a yellow lemon-tree