Liên hệ

Sputnik tìm nhân viên và cộng tác viên:

  • Sputnik đang cần tuyển thêm 01 nhân viên, có hiểu biết về tin học, có thể phụ trách hệ thống máy tính và cơ sỡ dữ liệu, các văn bản và các sách của Sputnik ở dạng điện tử, và cập nhật thông tin trên các trang web của Sputnik.
  • Sputnik tìm các cộng tác viên tự do (trả nhuận bút hoặc thù lao cho các công việc cụ thể): tác gỉa, dịch gỉa, biên tập viên, họa sĩ, v.v.

Sputnik tìm đối tác kinh doanh:

  • Các sách hay và hợp với học sinh để xuất bản
  • Đồ chơi giáo dục hay
  • Các công tác viên về nội dung (viết, dịch, biên tập, vẽ hình,v.v.) có trình độ và tính cẩn thận
  • Các tổ chức và cá nhân nhận bán sách Sputnik (nhà sách, cửa hàng trực tuyến, cộng tác viên bán sách độc lập, v.v.)

Về việc bán sách, nguyên tắc của Sputnik như sau, nhằm hợp tác hiêu quả các bên cùng có lợi và quản lý rủi ro:

  • Mức chiết khấu cạnh tranh so với thị trường
  • Ưu tiên cho những nơi nào thanh toán nhanh, không nợ nhiều và không nợ lâu
  • Sách bán không hết có thể trả lại cho Sputnik và nhận lại tiền (nếu không bị hư hỏng)
  • Điểm nào nhận nhiều sách bán nhưng bán chậm thì Sputnik có thể yêu cầu chuyển bớt lại sại để bán nơi khác, tránh tồn kho quá lâu.

Số điện thoại và email liên lạc:

090 206 1246 (PGĐ Lê Bích Phượng)

Email: shop@sputnikedu.com