Love is where you are

Học tiếng Anh qua bài hát

Love is where you are (Tình yêu là nơi có anh), do Diana Krall biểu diễn

I used to walk between the shadows / Em từng quen đi giữa các cái bóng
Lost in a world that moved too fast / Lạc trong một thế giới biến đổi quá nhanh
I was afraid I’d always be alone / Em đã sợ em sẽ luôn cô đơn
Then I saw your face at last / Rồi cuối cùng em đã gặp mặt anh

I found my way even in the dark / Em đã tìm thấy lối đi cả trong đêm
Though at times it seemed too far / Dù đôi khi nó nó vẻ quá xa
I knew if I’d listen to my heart / Em biết rằng nếu em nghe trái tim mình
I’d find that love is where you are / Em sẽ tìm thấy tình yêu là ở nơi có anh

I close my eyes and see tomorrow / Em nhắm mắt lại và nhìn thấy ngày mai
My dreams begin and end with you / Các giấc mơ của em bắt đầu và kết thúc với anh
I hear you say you’ll be there always for me / Em nghe thấy anh nói anh sẽ  luôn luôn có mặt vì em
Then I must believe it’s true / Khi đó em phải tin đó là thật

I found my way even in the dark
Though at times it seemed too far
I knew if I’d listen to my heart
I’d find that love is where you are

Love is where you are / Tình yêu là ở nơi có anh
And anywhere you are / Và anh ở bất cứ nơi đâu
Is where I want to be / Đó sẽ là nơi em muốn ở
No matter what may happen / Dù cho bất cứ điều gì xảy ra
No matter where I go / Dù cho em có đi đâu
Your arms are home to me / Vòng tay anh là nhà của em

I found my way even in the dark
Though at times it seemed too far
Somehow I knew even at first sight
That love is anywhere you are
Love is where you are
Love is where you are