Sputnik Newsletter

Sputnik Newsletter tạp chí điện tử miễn phí về giáo dục do Sputnik Education khởi xướng, nội dung đang dạng phong phú, với tiêu chuẩn chọn lựa bài  là bài phải hay, thích hợp cho học sinh và giáo viên, và truyền tải nhiều thông tin đúng đắn, thú vị về giáo dục.

Sputnik tìm cộng tác viên viết bài về mọi lĩnh vực liên quan đến giáo dục. Thư từ và bài vở xin gửi về: newsletter@sputnikedu.com

Tạp chí trung bình ra 1-2 tháng một số, đánh số theo tháng, ví dụ 11-2017 là số tháng 11 năm 2017.

Chịu trách nhiệm biên tập chính: GS. Nguyễn Tiến Dũng (cho đến số 11-2017), TS. Nguyễn Văn Minh (kể từ số tiếp theo)

Trong số các cộng tác viên hiện có GS. Hồ Tú Bảo, GS. Nguyễn Tiến Dũng, GS. Phạm Hi Đức, GS. Nguyễn Hùng Sơn, TS. Trần Nam Dũng, PGS. Chu Cẩm Thơ, TS. Nguyễn Văn Minh, TS. Phạm Anh Tuấn, Thầy Bùi Việt Hà, Thầy Ngô Văn Minh, Ông Đỗ Hoàng Sơn, v.v.

Các chuyên mục thường xuyên trên Sputnik Newsletter bao gồm:

 • Quan điểm về giáo dục (thảo luận về các vấn đề giáo dục nói chung, sách giáo khoa, thế nào là trường học tốt, v.v.)
 • Toán học (phương pháp giải toán, toán olympic, giới thiệu toán hiện đại, toán học và cuộc sống, lịch sử toán học, v.v.)
 • Ngoại ngữ (hướng dẫn  học ngoại ngữ, toán tiếng Anh, các mẩu truyện song ngữ Anh-Việt, v.v.)
 • Tin học (tin học cho trẻ em, trí tuệ nhân tạo, học máy, v.v.)
 • Kỹ năng sống cho trẻ em
 • Văn học và lịch sử
 • Tin tức sự kiện
 • Giới thiệu sách
 • Nghệ thuật
 • STEM
 • v.v.

Tính đến 11/2017, Sputnik Newsletter đã ra được 6 số, mỗi số khoảng 100 trang khổ A5. Bấm vào các link hay các ảnh sau đây để tải về số báo tương ứng:

Số 11-2017: http://sputnikedu.com/wp-content/uploads/2017/11/SN11-2017.pdf

Số 5-2017: http://sputnikedu.com/SN5-2017.pdf

Số 4-2017: http://sputnikedu.com/SN4-2017.pdf

SN4-2017a
Số 3-2017: http://sputnikedu.com/SN3-2017.pdf

No3a

Số 2-2017: http://sputnikedu.com/SN2-2017.pdf

SN2-2017Cover

Số 1-2017: http://sputnikedu.com/SN1-2017.pdf