Các trang web hay cho học ngoại ngữ

Các bạn nếu thấy có các trang web nào rất hay cho việc học ngoại ngữ thì chia sẻ với Sputnik Education nhé!

  • Chương trình video Extra (có trên youtube, và có các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, v.v.) rất thú vị
  • Tiếng Anh:  https://englishlive.ef.com/blog/ (rất tốt để hiểu sâu hơn tiếng Anh)