Quỹ Khuyến Đọc

Trong những năm qua, nhiều ngàn quyển sách đã được tặng hoàn toàn miễn phí đến các học sinh và các bạn đọc từ các thành viên của Sputnik vào các dịp khác nhau. Để cho việc này được hiệu quả hơn, chúng tôi tạo một Quỹ Khuyến Đọc, và sẽ làm các chương trình tặng sách và hỗ trợ mua sách đến các vùng khó khăn và các bạn đọc cần được khuyến khích từ quỹ này.

Quỹ Khuyến Đọc Sputnik là quỹ  tư nhân, do các thành viên Sputnik tự nguyện đóng để làm việc từ thiện, tham gia góp phần thúc đẩy việc đọc sách ở các trường học. Nếu cá nhân nào muốn tham dự vào việc này xin liên hệ với Sputnik.

Chương trình Đồng hành với các lớp học

Chương trình này tài trợ tối đa 1 triệu VND cho mỗi lớp học để mua sách, với các điều khoản sau:

  • Mua sách trên http://shop.sputnikedu.com
  • Cần ghi rõ là mua theo chương trình này, đồng thời cho đầy đủ thông tin: lớp học nào, ở đâu, người đại diện mua sách có quan hệ như thế nào với lớp học (học sinh, phụ huynh hay giáo viên)
  • Lớp học phải trả 60% tiền đơn hàng như ghi trên http://shop.sputnikedu.com, chương trình tài trợ 40% còn lại.
  • Mỗi lớp được hỗ trợ tối đa là 1 triệu theo chương trình này trong năm học.