Stumblin’ in

Học tiếng Anh qua bài hát

Stumblin’ in (Ngã vào nhau) của Suzi Quatro và Chris Norman

Our love is alive, and so we begin / Tình yêu của chúng ta sống động, và thế là chúng ta bắt đầu
Foolishly laying our hearts on the table / Đặt trái tim của chúng ta lên bàn một cách ngốc nghếch
Stumblin’ in / Ngã vào nhau
Our love is a flame, burning within / Tình yêu của chúng ta là ngọn lửa bốc cháy từ bên trong
Now and then firelight will catch us / Thỉnh thoảng ánh lửa lại bén vào chúng ta
Stumblin’ in / Ngã vào nhau

Wherever you go, whatever you do / Dù em (anh) đi đâu, dù em làm gì
You know these reckless thoughts of mine are following you / Em biết đấy những ý nghĩ liều lĩnh của anh vẫn bám theo em
I’m falling for you, whatever you do / Anh đã phải lòng em, dù em làm điều gì
‘Cos baby you’ve shown me so many things that I never knew / Bởi em đã cho anh thấy rất nhiều điều anh chưa từng biết
Whatever it takes, baby I’ll do it for you /

Our love is alive, and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin’ in
Our love is a flame, burning within
Now and then firelight will catch us
Stumblin’ in

You were so young, and I was so free / Em lúc đó trẻ quá, và anh tự do quá
I may’ve been young, but baby that’s not what I wanted to be / Ồ có thể là em rất trẻ lúc đó, nhưng không phải là em muốn như vậy anh ạ
Well you were the one, oh why was it me / Em chính là người (hợp với anh) – Ồ tại sao lại là em
‘Cos baby you’ve shown me so many things that I’ve never seen / Bởi em đã cho anh thấy rất nhiều điều anh chưa từng biết
Whatever you need, baby you’ve got it from me / Em cần bất cứ điều gì, em có được điều đó từ anh

Our love is alive, and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin’ in
Our love is a flame, burning within
Now and then firelight will catch us
Stumblin’ in
Stumblin’ in
Stumblin’ in
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin’ in
Aagh stumblin’ in
Mm stumblin’ in
Now and then firelight will catch us
Stumblin’ in
Oh stumblin’ in
I’m stumblin’ in
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin’ in
Whoa stumblin’ in
Aagh stumblin’ in
I’m stumblin’ in
Keep on stumblin’ in
Now and then firelight will catch us
Stumblin’ in