Tủ sách

(Cập nhật ngày: 04/12/2017. Bấm vào các tên sách để xem giới thiệu từng sách)

Catalogue các sách Sputnik, với một trang giới thiệu cho mỗi quyển sách (văn bản điện tử dạng PDF): Sputnik Catalogue

Đặt sách online từ Sputnik: http://shop.sputnikedu.com

Các sách của Sputnik có thể được chia thành mấy nhóm chính sau:

  • Lý thuyết và bài tập toán học (THCS và THPT)
  • Gợi mở cảm hứng toán học (truyện toán, đố vui, v.v.)
  • Sách tham khảo Toán
  • Sách khoa học (ngoài toán)
  • Song ngữ Anh-Việt (vừa học ngoại ngữ, vừa đọc truyện hay)
  • Sách văn học cho trẻ em
  • Kỹ năng sống cho trẻ em
  • Sách về phương pháp học và dạy

Sách giấy:

 

và còn nhiều sách khác đang chuẩn bị ra mắt.

Sách điện tử:

(Bấm vào link để tải sách, dạng PDF)